Конференції

ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДІВ ІТРІЮ, ЛАНТАНУ ТА САМАРІЮ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 1600 °С

  
О.Р.Андрієвська
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2991

Анотація

Фазові рівноваги та структурні перетворення у системі La2О3–Y2O3–Sm2O3 при 1600 ºC вивчено методами рентгенофазового аналізу та петрографії у всьому інтервалі концентрацій. Встановлено, що в системі утворюються тверді розчини на основі гексагональної (А) модифікації La2O3, кубічної (C) модифікації Y2O3 та моноклінної (B) модифікації La2O3 (Sm2O3). Як вихідні речовини використовували оксиди La2O3, Sm2O3, Y2O3 (99,99%). Зразки готували із розчинів нітратів з подальшим їх випаровуванням і розкладанням при 800 ºС протягом 2 год. Зразки піддавали трьохступеневій термообробці: при 1100 ºC (2464 год), при 1500 °C (50 год) і при 1600 °C (10 год) на повітрі в печах з нагрівальними елементами на основі фехраль (H23U5T) і дисиліциду молібдену (MoSi2). Ізотермічний переріз діаграми стану системи La2О3–Y2O3–Sm2O3 при 1600 ºC характеризується присутністю трьох однофазних (A-La2О3, B-La2О3 (Sm2O3), C-Y2O3) і двофазних (A + B, B + C) областей. Впорядковану фазу типу перовскиту в даній системі при 1600 ºС не виявлено. У системі утворюється неперервний ряд твердих розчинів на основі моноклінної модифікації B-La2О3 (Sm2O3), який займає найбільшу площу ізотермічного перерізу. Оксид ітрію стабілізує загальну взаємну розчинність оксидів лантану та самарію. Параметри елементарної комірки B-фази зменшуються, об’єм ґратки з додаванням більш важкого іона зростає, густина також зростає, а решітка твердих розчинів на основі В-форми оксидів рідкісноземельних елементів зі збільшенням концентрації оксиду ітрію стає більш щільно упакованою. Параметри елементарної комірки B-фази змінюється від а = 1,3988 нм, b = 0,3774 нм, с = 0,8427 нм в однофазному зразку, що містить 15% (мол.) Y2O3–42,5% (мол.) La2O3–42,5% (мол.) Sm2O3, до а = 1,3806 нм, b = 0,3709 нм, с = 0,8312 нм у двофазному, що містить 45% (мол.) Y2O3 –27,5% (мол.) La2O3–27,5% (мол.) Sm2O3.


ОКСИД ІТРІЮ, ОКСИД ЛАНТАНУ, ОКСИД САМАРІЮ, ПАРАМЕТРИ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ РЕШІТКИ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ