Конференції

Про пружне наноіндентування неідеального (затупленого) конуса в двошаровий півпростір

  
В.М.Кіндрачук
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2003, #06
http://www.materials.kiev.ua/article/2

Анотація

Досліджується пружна задача контактної взаємодії неідеального (затупленого сферою) конуса-індентора із двошаровим півпростором-зразком. Поверхня затупленного конуса припускається гладкою. Виконано аналіз впливу товщини шару (покриття) на розв"язок контактної задачі, закрема на функціональну залежність "стискуюча сила - зближення контактуючих тіл", яка є фундаментальною при досліджені методами пружного наноіндентування композита покриття-підкладка. Зроблено аналіз впливу "затуплення" конічного індентора на цю залежність, а також на розподіл контактного тиску під індентором.


КОНУС-ІНДЕНТОР, НАНОІНДЕНТУВАННЯ