Конференції

ФАЗОВI РIВНОВАГИ В СИСТЕМІ ZrO2–La2O3–Gd2O3 ПРИ 1600 °С

О.Р.Андрієвська,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/3012

Анотація

Методами рентгенівського фазового та мікроструктурного аналізів досліджено фазові рівноваги та структурні перетворення в системі ZrO2–La2O3–Gd2O3 при температурі 1600 ºС у всьому інтервалі концентрацій. Встановлено, що в системі утворюються поля твердих розчинів на основі кубічної (F) (із структурою типу флюориту) та тетрагональної (Т) модифікацій ZrО2, моноклінної (В) і кубічної (С) модифікацій Gd2O3, гексагональної (А) модифікації La2O3, а також упорядкованої фази типу пірохлору Ln2Zr2O7 (Ру). Визначено границі фазових полів та параметри елементарних комірок утворених фаз. Встановлено, що в області з високим вмістом ZrO2 утворюються тверді розчини на основі тетрагональної модифікації ZrO2. Розчинність La2О3 в T-ZrO2 невелика і складає ~0,5% (мол.), що підтверджено даними ренгенiвського фазового аналiзу та мікроструктурних досліджень. Слід зазначити, що тверді розчини на основі Т-модифікації ZrO2 не загартовуються при заданих режимах охолодження. На дифрактограмах, отриманих при кімнатній температурі, присутні лінії, характерні для М-ZrO2. Впорядкована фаза типу пірохлору Ln2Zr2O7 (Ру) знаходиться в рівновазі з усіма фазами (крім С-Gd2O3), що існують в системі ZrО2–La2O3–Gd2O3 при зазначеній температурі, та утворює тверді розчини типу заміщення з фазами подвійних систем. Найбільшу розчинність у ґратці Ln2Zr2O7 (Ру) має оксид гадолінію вздовж променя Gd2O3–(67% (мол.) ZrO2–33% (мол.) La2O3). Параметри елементарних комірок La2Zr2O7 (Ру) змінюються наступним чином: від а = 1,0781 нм для однофазного зразка (Py), що містить 67% (мол.) ZrO2–33% (мол.) La2O3–0% (мол.) Gd2O3, до а = 1,0741 нм для трифазного зразка (F + Py + B), що містить 43,55% (мол.) ZrO2–21,45% (мол.) La2O3–35% (мол.) Gd2O3, — вздовж променя Gd2О3–(67% (мол.) ZrO2–33% (мол.) La2O3). Встановлено, що в системі ZrО2–La2O3–Gd2O3 в рівновазі знаходяться переважно фази кубічної симетрії: F-Fm3m, Py-Fd3m, C-Ia3. Ізотермічний переріз діаграми стану системи ZrО2–La2O3–Gd2O3 при 1600 °C характеризується наявністю чотирьох трифазних (T + F + Py, A + Py + B, Py + F + B та F + C + B) і дев’яти двофазних (T + Py, F + Py, F + T, F + C, F + B, B + Py, A + Py, B + A та B + C) областей.


ОКСИДИ ЦИРКОНІЮ, ЛАНТАНУ ТА ГАДОЛІНІЮ, ПАРАМЕТРИ ЕЛЕМЕНТАРНИХ КОМІРОК, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ, ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА КОНСТРУКЦІЙНА КЕРАМІКИ