Конференції

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ СИСТЕМИ FeNiCrBSiC–MeB2 НА СТАЛІ

  
В.Б.Тарельник,
 
О.Ю.Коваль,
 
Ю.В.Губін,
 
Н.В.Тарельник,
 
Т.В.Курінна
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/3029

Анотація

Досліджено вплив добавок TiB2 та CrB2 до серійного самофлюсівного евтектичного сплаву FeNiCrBSiC на особливості формування електроіскрових покриттів. Вивчено кінетику масопереносу при електроіскровому легуванні сталі 45 електродами з композиційних матеріалів FTB20 (FeNiCrBSiC + 20% ТіВ2), FCB20 (FeNiCrBSiC + 20% СrВ2) та серійного самофлюсівного сплаву ПГ-Ж14 (FeNiCrBSiC) на установці “Alier-52” при різних технологічних режимах. Виявлено, що підвищення енергетичних параметрів електроіскрового легування призводить до підвищення коефіцієнта масопереносу, збільшення товщини ЕІЛ-покриттів та їх шорсткості. Для зміцнення сталевих поверхонь деталей, що працюють в умовах тертя–ковзання, на установці “Alier-52” доцільно наносити ЕІЛ-покриття FTB20 та FCB20 на режимах 2 та 4 протягом 1–2 хв/см2. У результаті електроіскрового легування електродами FTB20 та FCB20 на поверхні сталі формується гетерофазна структура, що складається з матриці на основі заліза-нікелю та дрібнодисперсних включень боридів хрому та/або титану. Розмір боридів у структурі розроблених ЕІЛ-покриттів становить близько 1 мкм, що на порядок менше порівняно з їх розміром в електродних матеріалах (20 мкм). У про-цесі легування сталі електродом FCB20 у модифікованому шарі утворюються численні тріщини, які негативно позначаються на експлуатаційних характеристиках поверхні. Завдяки формуванню на поверхні сталі ЕІЛ-покриттів FTB20 та FCB20 твердість підвищується до 10–12 ГПа. Встановлено, що введення до складу самофлюсівного сплаву добавок TiB2 та CrB2 збільшує зносостійкість ЕІЛ-покриттів в 4–5 разів порівняно з ЕІЛ-покриттям із серійного сплаву FeNiCrBSiC марки ПГ-Ж14.


ДИБОРИД ТИТАНУ, ДИБОРИД ХРОМУ, ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, МЕТАЛОКЕРАМІКА, ПОКРИТТЯ, САМОФЛЮСІВНИЙ СПЛАВ