Молекулярно-динамічне моделювання вдавлення сферичного наноіндентора в тонку плівку міді

А.В.Болєста,
 
В.М.Фомін,
 
І.Ф.Головньов,
 
В.В.Огородніков
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/303

Анотація

Наведено результати комп"ютерного моделювання вдавлення жорсткого сферичного індентора в тонку мідну плівку. Розглянуто два види структурного стану досліджених плівок: бездефектний монокристал і полікристал із розміром зерна у декілька нанометрів. Встановлено, що твердість по Бринеллю залежить від радіуса індентора, глибини занурення, шорсткості плівки й розміру зерна.