ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМІ ZrO2–La2O3–Sm2O3 ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 1100 ºС

  
О.Р.Андрієвська
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/3054

Анотація

За допомогою методу рентгенівського фазового аналізу досліджено фазові рівноваги та структурні перетворення в системі ZrO2–La2O3–Sm2O3 при температурі 1100 ºС у всьому інтервалі концентрацій. Встановлено, що в системі утворюються поля твердих розчинів на основі кубічної (F) модифікації зі структурою типу флюориту, тетрагональної (Т) і моноклінної (М) модифікацій ZrО2, моноклінної (В) модифікації Sm2O3, гексагональної (А) модифікації La2O3, а також упорядкованої фази зі структурою типу пірохлору Ln2Zr2O7 (Ру). Визначено границі фазових полів та параметри елементарних комірок утворених фаз. Встановлено, що в області з високим вмістом ZrO2 утворюються тверді розчини на основі тетрагональної модифікації ZrO2. Розчинність La2О3 в T-ZrO2 невелика і складає ~0,5% (мол.), що підтверджено даними рентгенiвського фазового аналiзу та мікроструктурних досліджень. Слід зазначити, що тверді розчини на основі Т-модифікації ZrO2 не загартовуються при заданих режимах охолодження. На дифрактограмах, отриманих при кімнатній температурі, присутні лінії, характерні для М-ZrO2. Впорядкована фаза типу пірохлору Ln2Zr2O7 (Ру) знаходиться в рівновазі з усіма фазами, що існують в системі ZrО2–La2O3–Sm2O3 при зазначеній температурі, та утворює тверді розчини типу заміщення з фазами подвійних систем. Встановлено, що при 1100 °С утворюється неперервний ряд твердих розчинів на основі фази Ln2Zr2O7. Ізотермічний переріз діаграми стану системи ZrО2–La2O3–Sm2O3 при 1100 °C характеризується сутністю трьох трифазних (T + M + Py, T + F + Py, A + + B + Py) і восьми двофазних (А + В, А + Py, B + Py, F + Py, F + T, T + M, T + Py, Py + + M) областей. Нових фаз у потрійній системі ZrO2–La2O3–Sm2O3 при температурі 1100 ºС не виявлено.


ОКСИДИ ЦИРКОНІЮ, ЛАНТАНУ ТА САМАРІЮ, ПАРАМЕТРИ ЕЛЕМЕНТАРНИХ КОМІРОК, ТВЕРДІ РОЗЧИНИ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ, ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА КОНСТРУКЦІЙНА КЕРАМІКИ