Конференції

МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI ТА МЕХАНIЗМИ РУЙНУВАННЯ ШАРУВАТОГО ТЕХНІЧНО ЧИСТОГО ЗАЛІЗА, ОТРИМАНОГО СПІЛЬНОЮ ПРОКАТКОЮ СТРІЧКИ

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/3057

Анотація

Спіканням у капсулі при 850 °С та холодною прокаткою десятишарових пакетів з технічно чистого заліза отримано шаруваті матеріали товщиною 1,2–0,25 мм. Встановлено, що їх межа міцності пропорційна сумарній істинній деформації прокаткою і досягає 1400 МПа при відносному подовженні 1%. Границя витривалості зростає до 670 МПа. З підвищенням ступеня деформації прокаткою зменшуються розміри структурних елементів усередині шарів при високій міцності між макрошарами. Найкраща лінійна кореляція границі витривалості матеріалів з границею мікротекучості спостерігається на рівні 0,01% залишкової деформації.


ВТОМА, ЗАЛІЗО, МІЦНІСТЬ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПРОКАТКА, ШАРИ