Конференції

Матеріалознавство в Україні

Головний редактор академік НАН України  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
Usp. materialozn. 2020, 1:3-7
https://doi.org/10.15407/materials2020.01.003

Анотація

В короткому історичному нарисі надано інформацію щодо виникнення науки “матеріалознавство” в Україні з урахуванням тенденцій становлення матеріалознавчої науки в інших країнах. 


Завантажити повний текст