Конференції

Мультимасштабне моделювання спікання закріплених пористих тіл

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/307

Анотація

Запрпонована мультимасштабна методологія моделювання спікання, що базується на паралельному відстежуванні та врахуванні взаємного впливу структури мікро неоднорідного середовища та макроскопічних деформацій середовища. Внутрішня структура пористого матеріалу відстежується в певних контрольних точках макроскопічного тіла, при цьому кожній контрольній точці відповідає своя репрезентативна комірка. Такий мультимасштабний підхід, на відміну від більшості відомих на сьогодні досліджень, дозволяє позбутись обмежень пов’язаних з вибором внутрішніх параметрів стану, що описують структуру гетерогенного середовища. Розглядається спікання частково закріпленого пористого тіла. Результати розрахунків дозволили виявити суттєву не сферичність форми пор і як наслідок виникнення набутої анізотропії.