Конференції

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИКРОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ Ti-Al ПРИ СТАТИЧЕСКОМ И ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ

   
С.А.Спірідонов,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
lugovskoi_u@ukr.net
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/3093

Анотація

Представлено технологію отримання мікрошаруватого матеріалу шляхом спікання та прокатки пакета смуг, що чергуються, з титану та алюмінію при температурах 460 і 770 °С. Початкова товщина пакета становила 2,6 мм, а кінцева — після гарячої прокатки — 1,8 мм. Далі заготовку прокатували при кімнатній температурі до товщини 0,5 мм. Сумарний ступінь деформації при 20 °С склав е = ln1,8 / 0,5 = 1,3. Деякі із отриманих смуг товщиною 0,5 мм потім розшарувалися по середині її товщини і були досліджені при статичному та циклічному вигині. Методом рентгеноструктурного аналізу встановлено, що матеріал, отриманий при нагріванні та прокатці при 770 °С, містить фазу ГПУ Ti і фазу TiAl3. Встановлено анізотропію структури в шарах титану. Границя пропорційності матеріалу товщиною 0,5 мм склала 368 МПа. Визначено характеристики пружності, пропускання енергії коливань і опір втомі зразків мікрошаруватого матеріалу Ti−TiAl3 на зразках товщиною 0,25 мм, вирізаних вздовж і поперек напрямку прокатки. Для цього збуджували резонансні коливання згину консольно закріплених зразків на їх першій та другій формах і визначали залежності максимальних напружень у зразках від відносної потужності установки (електродинамічного вібратора) W/Wмакс, а також руйнівних втомних напружень у зразках від числа циклів навантаження. Показано, що модуль Юнга зразків, вирізаних уздовж прокатки, складає 92, а поперек прокатки — 100 ГПа. Встановлено, що мікрошаруватий матеріал Ti−TiAl3, вирізаний уздовж прокатки, менш досконалий, ніж вирізаний поперек прокатки, тому що при однаковій відносній потужності збудження коливань неруйнівні напруження в ньому на 11% менші, ніж у напрямку поперек прокатки, через більш високий рівень розсіювання енергії в анізотропній кристалографічній структурі. Границі витривалості на базі 107 циклів для зразків матеріалу Ti−Al (Тпр = 460 °С), вирізаних уздовж прокатки, склали 303 МПа, для зразків Ti−TiAl3, вирізаних уздовж прокатки, —299 МПа, а поперек прокатки —481 МПа.


ВТОМА, ЖАРОМІЦНА ФАЗА, МІКРОШАРУВАТИЙ МАТЕРІАЛ, МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ