Конференції

Пряме багатомасштабне моделювання спікання

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/312

Анотація

Запропоновано новий багатомасштабний підхід до моделювання спікання неоднорідних тіл. Новий підхід не потребує формулювання макроскопічних реологічних співвідношень оскільки властивості матеріалу визначаються набором репрезентативних комірок. Внаслідок застосування цього підходу з"являється можливість дослідити вплив різноманітних мікроструктурних параметрів на кінетику спікання та формозміну тіл. Багатомасштабний підхід дозволяє відслідковувати фізичні ефекти пов"язані з спіканням одночасно на макроскопічному структурному рівні та рівні частинок порошку.