Конференції

ЗНОСОСТІЙКІ КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ TiCN ДЛЯ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ВУЗЛІВ ТЕРТЯ

        
О.І.Духота 2,
 
В.В.Харченко 2,
 
Джунгху Менг 3,
 
Джуніан Занг 3
 

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 Національний Авіаційний Університет, пр. Любомира Гузара 1, Київ, 03058, Україна
3 Інститут хімічної фізики Китайської академії наук, 18 Дорога Тяньшуй Чжун , м. Ланьчжоу, Ганьсу, 730000, Кітай
mosinatv@ukr.net

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/3130

Анотація

Досліджено трибологічні властивості композиційних матеріалів на основі карбонітриду титану матричного та каркасного типів в умовах сухого тертя на повітрі. Для вибору зв’язки композита та виявлення можливості отримувати зразки методом просочення пористого каркасу були проведені експерименти зі змочування композиційного матеріалу TiСN–Cr3C2 сплавами нікель–хром та міді. Дослідження, проведені методом лежачої краплі, показали, що нікель і його сплави мають низький кут змочування композиту TiСN–Cr3C2 (θ ~ 8 град). Зокрема, θ < 5 град при змочуванні інтерметалідом Ni3Al, що дозволяє використовувати його як металеву зв’язку. Схожа ситуація спостерігається і для міді. Розроблено технологію отримання композитів на основі TiN–Cr3C2 просоченням пористого каркасу розплавами Ni3Al і міді та вивчено трибологічну поведінку керметів в умовах сухого тертя. При просоченні вихідного композита інтерметалідом Ni3Al спостерігається зниження коефіцієнта тертя (µ = = 0,25). Структурні дослідження проведено на металографічному мікроскопі МІМ-10, фазовий рентгенівський аналіз — на установці ДРОН-2, твердість і розміри контактних зон визначено на твердомері “Falcon 9” (Нідерланди). Для дослідження структури та фазового складу контактної зони виготовлено шліфи поперечного перерізу. Структуру зразків вивчено методами рентгенофазового аналізу та растрової електронної мікроскопії. Виявлено вплив твердості контртіла (сталь 45, 40Х, ШХ-15) на трибологічні властивості композиційного матеріалу на основі TiСN–Cr3C2. У випадку, коли твердість сталі становить 60 HRC, зі збільшенням шляху тертя коефіцієнт тертя зростає. Однак ці результати були отримані при малих швидкостях і навантаженнях. Збільшення навантаження з 2 до 6 МПа при швидкості 12 м/с зменшує втрати на тертя: коефіцієнт тертя знижується до 0,23. Кермети на основі TiCN–20% Cr3C2, просочені Ni3Al, можуть бути рекомендовані як антифрикційні матеріали для застосування у високошвидкісних та високонавантажених вузлах тертя.


АНТИФРИКЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВИСОКА ШВИДКІСТЬ ТЕРТЯ, КАРБІД ХРОМУ, КАРБОНІТРИД ТИТАНУ, КЕРАМІКА, МЕТАЛЕВА ЗВ"ЯЗКА, НАВАНТАЖЕННЯ, ПРОСОЧЕННЯ, СУХЕ ТЕРТЯ