Конференції

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ХРОМИСТОЇ КАРБІДОСТАЛІ 65% (мас.) Fe–35% (мас.) ФХ800, ЛЕГОВАНОЇ ДОБАВКАМИ БОРИДУ ТИТАНУ

Є.С.Кирилюк*,
   
О.М.Грипачевський,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
zkaraimcuk@gmail.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/3135

Анотація

Досліджено вплив добавок TiB2 на структуру, фазовий склад, механічні та триботехнічні властивості матеріалів на основі системи Fe–ФХ800. Показано, що введення бориду титану активує ущільнення композитів на основі заліза за рахунок спікання за участю рідкої фази, яка з’являється в результаті утворення легкоплавких евтектик Fe–C–B (Тпл ~ 1050 ºC) та γ-Fe–Fe2B–TiB2пл ~ 1162 ºC); температура спікання пресовок при цьому знижується на 50–70 ºС. Добавки бориду титану в межах 0,38–0,74% (мас.) забезпечують, при деякому підвищенні твердості, зростання на 20–25% границі міцності на згин композиту 65% (мас.) Fe–35% (мас.) ФХ800 Металографічні дослідження, рентгенофазовий і локальний мікрорентгеноспектральний аналізи матеріалів на основі системи Fe–35% (мас.) ФХ800–TiB2 показали, що легування добавками бориду титану забезпечують формування багатофазної, мікрогетерогенної структури композиту матрично-наповненого типу, яка складається з хромистої сталі типу Х17, подвійних залізохромових карбідів M7C3, M3C і складних карбоборидів типу Ме3(СВ). Вивчено вплив добавок TiB2 на стійкість композитів проти зношування при обробці закріпленими частинками алмазного кругу і в умовах сухого тертя в парі зі сталлю ШХ15. Дослідження показали, що підвищення кількості добавки TiB2 від 0,38 до 1,48% (мас.) сприяє зниженню абразивного масового зносу карбідосталей (Ім) від 36,94 до 14,8 мг/км, а лінійного (Іл) — від 0,197 до 0,079 мм/км. Присадки TiB2 у кількості 0,38–2,2% (мас.) зменшують інтенсивність масового зносу при сухому терті композита по контртілу зі сталі ШХ15 твердістю 50–55 HRC з 4,9 до 1,9 мг/км і знижують коефіцієнт тертя від 0,49 до 0,38.


БОРИД ТИТАНУ, ЗАЛІЗО, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КОМПОЗИТ, ПОРОШКОВИЙ МАТЕРІАЛ, СПІКАННЯ, ТВЕРДІСТЬ