Конференції

ВПЛИВ РІЗНИХ ДОБАВОК НА ГІДРОЛІЗ MgH2, СИНТЕЗОВАНОГО МЕХАНІЧНИМ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИМ РОЗМЕЛЮВАННЯМ В СЕРЕДОВИЩІ ВОДНЮ

  
С.Герлотка 2,
 
В.А.Яртись 3,
  

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences, Sokolowska str., 29/37 , Warsaw, 01-124, Польща
3 Institute for Energy Technology, Kjeller NO-2027 , Норвегія
funejima@gmail.com

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/3150

Анотація

Гідрид магнію є перспективним матеріалом для отримання водню шляхом гідролізу, завдяки високому вмісту водню, м’яким умовам реакції і низькій вартості. Однак реакція гідролізу MgH2 швидко сповільнюється через утворення пасивного шару Mg(OH)2. Для підвищення ефективності реакції використовують різні добавки. У даній роботі вперше досліджено вплив добавки 5 % (мас.) ЕДТА та TiC–2TiB2 на гідроліз наноструктурного MgH2 у порівнянні з чистим MgH2 та MgH2 + 5% (мас.) AlCl3. Гідрид магнію синтезований механічним високоенергетичним розмелюванням порошку Mg в середовищі водню під тиском, при цьому нанокомпозити на основі MgH2 були одержані або змішуванням попередньо синтезованого MgH2 з 5 % (мас.) добавки, або синтезовані одночасно з гідруванням магнію. Синтезований MgH2 являє собою нанодисперсний порошок, що складається із двох фаз: β-MgH2 та метастабільної модифікації γ-MgH2. Ефективність отримання водню, з огляду на ступінь проходження реакції та вихід водню, визначали об’ємним методом. Встановлено, що композит MgH2 + 5% (мас.) ЕДТА має найнижчу реакційну здатність серед випробуваних матеріалів, ймовірно, внаслідок взаємодії MgH2 з ЕДТА при подрібненні в кульовому млині. Чистий MgH2 і композит MgH2 + 5 % (мас.) (TiC–2TiB2) володіють майже в два рази кращими характеристиками гідролізу, але все ще далекими від вимог для практичного застосування. Максимальний вихід водню 557 мл/г MgH2 і ступінь перетворення 30,3% спостерігалися для MgH2 + 5% (мас.) AlCl3 після 10 хв гідролізу, що пояснюється дестабілізацією шару Mg(OH)2 іонами хлору.


ГІДРИД МАГНІЮ, ГІДРОЛІЗ, КОМПОЗИТИ, МЕХАНІЧНЕ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНЕ РОЗМЕЛЮВАННЯ, ОТРИМАННЯ ВОДНЮ