Конференції

КОМПОЗИЦІЙНІ ПЛАКОВАНІ ПОРОШКИ TiCrC(Ni) ДЛЯ ГАЗОТЕРМІЧНОГО НАПИЛЕННЯ ПОКРИТТІВ

    
В.П. Бражевський 2,
 
О.О. Чернишов 2,
 
О.А. Бондаренко 1,
  
В.Б.Тарельник 3,
  
О.В. Мельник 4
 

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 ТОВ “Композицiйнi системи”, вул. Сталеварiв, 25/41, Запорiжжя, 69035, Україна
3 Сумський національний аграрний університет, вул. Г. Кондратьєва, 160, Суми, 40021, Україна
4 ТОВ “ВІКАДО”, Повітрофлотський пр-т, 94, Київ, 03151, Україна
storozhenkomary@ukr.net

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/3187

Анотація

Методом карбонільного плакування отримано композиційні металокерамічні порошки TiCrC(Ni) на основі подвійного карбіду титану-хрому з вмістом нікелю 17, 25 та 33% (мас.). Для нанесення покриттів методами плазмового, детонаційного та високошвидкісного газополуменевого напилення виготовлено порошкові матеріали різного фракційного складу, мкм: −80+40, −63+40 і −40+20 відповідно. Частинки композиційного порошку TiCrC(Ni) мають неправильну форму і складаються з тугоплавкого ядра мікротвердістю 18–26 ГПа, оточеного шаром пластичного нікелю. Методом мікрорентгеноспектрального аналізу виявлено, що керамічне ядро складається з двох фаз: основної TiCrC з окремими вкрапленнями Cr7C3. Товщина нікелевого шару, осадженого на частинках подвійного карбіду титану-хрому, збільшується з підвищенням вмісту нікелю в композиційних порошках TiCrC(Ni) і варіюється в межах 0,5–4 мкм. Досліджено вплив вмісту нікелю на технологічні властивості (насипну щільність та текучість) розроблених порошків. Встановлено, що насипна щільність порошків TiCrC(Ni) суттєво не залежить від їх фракційного складу та вмісту нікелю і становить в середньому 2,3–2,6 г/см3. Текучість порошків TiCrC(Ni) залежить від їх фракційного складу та вмісту нікелю. Зі збільшенням розміру частинок текучість порошків TiCrC(Ni) покращується і становить 41,2–51,4 с для порошків фракції −63+40 мкм і 40,2–47,0 с – для порошків фракції −80+40 мкм. Порошки TiCrC(Ni) фракції −40+20 мкм для газополуменевого напилення не володіють текучістю, тому їх можна застосовувати для нанесення покриттів лише за умови використання установок з примусовою подачею порошку в зону напилення. Зі збільшенням вмісту нікелю в композиційних порошках TiCrC(Ni) від 17 до 33,5% (мас.) їх текучість збільшується. 


ГАЗОТЕРМІЧНЕ НАПИЛЕННЯ, КОМПОЗИЦІЙНІ МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ ПОРОШКИ, НАСИПНА ЩІЛЬНІСТЬ, НІКЕЛЬ, ПОДВІЙНИЙ КАРБІД ТИТАНУ–ХРОМУ, СТРУКТУРА, ТЕКУЧІСТЬ