Конференції

Ефект пам"яті форми у квазібінарних інтерметалічних сполуках на основі ZrCu

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/318

Анотація

В даній роботі розглядається ефект пам"яті форми (ЕПФ) у зв"язку з переходом від нетермопружного до термопружного характеру мартенситного перетворення (МП) вздовж квазібінарного перерізу Zr2CuNi-Zr2CuCo. Характеристичні температури МП вимірювалися з використанням калориметрії. Деформаційна поведінка при ЭПФ досліджувалася з використанням дилатометрії після тестів на стискання та за методикою 3-х точкового згину. Обговорюються обмеження по відновленню форми при ЕПФ, пов"язані зі структурними та мікроструктурними характеристиками взаємодіючих мартенситів, що утворюються у цих сполуках.


ЕФЕКТ ПАМ"ЯТІ ФОРМИ, ІНТЕРМЕТАЛІЧНІ СПОЛУКИ, МАРТЕНСИТНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ