Конференції

ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ CU–MO, ОТРИМАНИХ КОНДЕНСАЦІЄЮ З ПАРОВОЇ ФАЗИ, ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОНТАКТІВ

  
В.Г. Гречанюк 2,
   

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 Київский національний університет будівництва та архітектури, просп. Повітрофлотський, 31, Київ, 03037, Україна
akwa@ukr.net

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/3213

Анотація

Методом конденсації з парової фази на електронно-променевій установці L5 отримано нові композиційні матеріали системи Cu–Mo. Запропоновано їх використання як альтернативу срібловмісних матеріалів для виготовлення електричних контактів. Досліджено електричні (питомий електроопір), механічні (твердість, границя міцності на зсув) та хімічні (стійкість до окиснення при тривалій експлуатації в умовах високої сили струму та температури, стійкість до зварювання контактних пар при пікових навантаженнях) властивості конденсованих композиційних матеріалів системи Cu–Mo порівняно з серійними електроконтактами із псевдосплавів AgC5 і Ag–CdO. Показано, що розроблені матеріали конкурентні з композиційними матеріалами на основі срібла за значеннями вихідного електроопору та стійкості до зварювання контактних пар при струмах до 3000 А, які перевищують більш ніж у 10 разів номінальні значення. Електроопір при цьому зростає в 2–3 рази, але ознак схоплювання (зварювання) не зафіксовано на жодному з досліджених контактів. За міцністю паяного з’єднання з мідним контактотримачем сплави Cu–Mo переважають сплави AgC5 більше ніж вдвічі, а за твердістю — в 4 рази. При цьому розроблені сплави на основі міді поступаються сплавам на основі срібла в стійкості до окиснення, що, в свою чергу, призводить до підвищення електроопору та нагрівання контактів. Корозійна стійкість сплавів Cu–Mo сильно залежить від присутності в зразках дефектів у вигляді крапельних включень (навколо яких інтенсифікуються корозійні процеси), робочого середовища та температури контактів. При експлуатації в умовах, коли процеси окиснення мінімальні (низька вологість, кімнатна температура), застосування контактів із матеріалів на основі міді набагато доцільніше через їх меншу вартість порівняно з контактами із матеріалів на основі срібла.


ВИСОКОШВИДКІСНЕ ВИПАРОВУВАННЯ-КОНДЕНСАЦІЯ, ЗВАРЮВАНІСТЬ КОНТАКТНИХ ПАР, МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОНТАКТІВ, МІДНІ СПЛАВИ, ОКИСНЕННЯ, ПИТОМИЙ ЕЛЕКТРООПІР, ТВЕРДІСТЬ