Дослідження фазових перетворень та їхній вплив на структуру сплаву Zr-1Nb при швидкісних нагрівах

В.М.Ажажа,
 
П.Н.В"югов,
 
С.В.Данько,
  
В.Ю.Пучкова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/321

Анотація

За допомогою установки швидкісного рентгенографування (ШРСА-ПРЧ) проведені швидкісні нагріви та визначені температурні інтервали σ ↔ β-фазового перетворення для сплавів Zr-1Nb українського и російського виробництва в різних вихідних станах в порівнянні з пічним нагрівом. Виміряна мікротвердість, за допомогою рентгеноструктурного аналізу визначене рівень мікронапружень.


ДИЛАТОМЕТРИЧНІ КРИВІ, ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ ТЕРМОГРАМИ, МИКРОТВЕРДІСТЬ, РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ЦИКЛІЧНІ НАГРІВИ, ЦИРКОНІЄВІ СПЛАВИ