Конференції

Вплив деформації та швидкісних нагрівів на структуру та мікротвердість сталі 40Х

 
В.Ю.Пучкова,
 
М.Д.Рудик,
 
Г.Є.Хоменко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/322

Анотація

За допомогою установки швидкісного рентгенографування ШРСА-ПРЧ вивчені α↔γ - фазові перетворення, кінетика бейнітомартенситних перетворень, зміни структури та мікротвердості після швидкісних нагрівів та охолодження сталі 40X. Для сталей 20 та 40Х визначені рівні мікронапружень в залежності від ступені деформації та після швидкісних нагрівів.


ІНТЕГРАЛЬНА ІНТЕНСИВНІСТЬ, МІКРОДЕФОРМАЦІЯ, МІКРОТВЕРДОСТЬ, РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ, РОЗШИРЕННЯ ЛІНІЇ, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ШВИДКІСНІ НАГРІВИ І ОХОЛОДЖУВАННЯ