Конференції

Дисперсійне зміцнення сплавів системи Zr-Cr

    
Г.Ф.Саржан,
    
Д.А.Бахонський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/323

Анотація

Вивчено вплив складу, термічної обробки та деформації на дисперсійне зміцнення сплавів системи Zr-Cr. Проведено порівняння ефективності зміцнення, яке викликано виділенням часток α-фази в доевтектоїдних сплавах та інтерметаліду в евтектоїдних. Встановлена висока чутливість міцності при високій температурі до режимів термічної обробки. Зміна швидкості охолодження в межах 1-130 град./с може міняти міцність при 800оС в 2-2,5 рази. Показано, що наявність голчатих частинок інтерметаліду 60 нм в діаметрі і довжиною 500 нм, що утворилися при евтектоїдному перетворенні, полегшує процес полігонізації при деформації в α-області.


ДЕФОРМАЦІЯ, ДИСПЕРСІЙНЕ ЗМІЦНЕННЯ, ІНТЕРМЕТАЛІДИ, МІКРОСТРУКТУРА, МІЦНІСТЬ, СКЛАД