Конференції

Особливості впливу мікроструктури на міцність при статичному і циклічному навантаженні композиційних матеріалів

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/325

Анотація

Встановлено, що для досліджених полікристалічних матеріалів на основі міді залежності межі текучості і обмеженої межі витривалості від розміру зерна D в діапазоні розмірів зерен 4 - 0,3 мкм пропорційні параметру структури . Показано, що рівняння Холла-Петча може бути застосовано у вказаному діапазоні зерен D-1за умови, що коефіцієнт рівняння Холла-Петча підкоряється рівнянню КУВ D-1/2.


МЕЖА ВИТРИВАЛОСТІ, МЕЖА ТЕКУЧОСТІ, МІКРОСТРУКТУРА, РІВНЯННЯ ХОЛЛА-ПЕТЧА