Вплив швидкості потоків модельного палива та окисника на електричні властивості керамічних паливних комірок

  
В.І.Чедрик 2,
    

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
2 Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України , Київ
lysunenko@ukr.net

Usp. materialozn. 2021, 3:119-126
https://doi.org/10.15407/materials2021.03.119

Анотація

Досліджено електричні властивості керамічних паливних комірок залежно від швидкостей потоків подачі модельного палива 5% H2—Ar і окисника та встановлено режим швидкості подачі потоків, за яким будуть забезпечуватись максимальні показники питомої електричної потужності паливної комірки.


Завантажити повний текст

ВОДЕНЬ, ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, КЕРАМІЧНА ПАЛИВНА КОМІРКА, МОДЕЛЬНЕ ПАЛИВО, ОКИСНИК

Посилання

1. Xi H., Sun J., Tsourapas V. A control oriented low order dynamic model for planar SOFC using minimum Gibbs free energy method. J. Power Sources. 2006. Vol. 165. Р. 253— 266. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour. 2006.12.009

2. Haberman B.A., Young J.B. Three-dimensional simulation of chemically reactinggas flows in the porous support structure of an integrated-planar solid oxide fuelcell. Int. J. Heat. Mass. Transf. 2004. Vol. 47. 3617—3629. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer. 2004.04.010

3. Mori T., Wepf R., Jiang San P. Future prospects for the design of 'state-of-the-art' solid oxide fuel cells. J. Physics—Energy. 2020. Vol. 2 (3). 031001. doi: https://doi.org/10.1088/2515-7655/ab8f05

4. Fuel Cell Handbook. Seven ed. EG&G Technical Services. Inc., 2004. 427 p. doi: https://doi.org/10.2172/834188

5. Leng Y.L., Chan S.H., Khor K.A., Jiang S.P. Performance evaluation of anode–supported solid oxide fuel cells with thin film YSZ electrolyte. Int. J. Hydrogen Energy. 2004. Vol. 29. P. 1025— 1033. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene. 2004.01.009

6. Wang Z. Anode-supported SOFC with 1Ce10ScZr modified cathode/electrolyte interface. J. Power Sources. 2005. Vol. 156. P. 306—310. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour. 2005.06.035

7. Kim Y., Holme T., Gür T., Prinz F. Surface-modified low-temperature solid oxide fuel cell. Adv. Funct. Mater. 2011. Vol. 21. P. 4684—4690. doi: https://doi.org/10.1002/adfm.201101058

8. DiGiuseppe G., Sun L. On the identification of impedance spectroscopy processes of an SOFC under different hydrogen concentration. J. Fuel. Cell. Sci. Technol. 2012. Vol. 9, is. 5. P. 051004. doi: https://doi.org/10.1115/1.4007220

9. Лисуненко Н.О., Бродніковський Є.М., Мокійчук В.М., Полішко І.О. , Бродніковський Д.М., Чедрик В.І., Васильєв О.Д. Вплив концентрації водню у суміші Ar—H2 на електричні властивості керамічних паливних комірок. ISSN 0032-4795. Порошкова металургія. 2021. № 5/6. С. 118—127.

10. Мокійчук В.М., Лисуненко Н.О. Дослідження вольт-амперної характеристики керамічної паливної комірки. Системи обробки інформації. 2014. Вип. 4. С. 45—47.