Вплив складу і пористості спечених титанових наноламінатів-композитів на механічні властивості при кімнатній температурі

 
О.М.Демидик,
   
Н.О.Крилова,
 
Е.П.Печковський,
 
А.П.Полушко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/326

Анотація

Методом автоматичного індентування (Р≤3 Н) вивчений вплив сукупної наявності пористості й часток другої фази в різних співвідношеннях на механічні властивості нових керамічних матеріалів – пористих двофазних титанових наноламінатів-композитів Ti3SiС2/TiС, Ti3AlС2/TiС, Ti4AlN3/TiN при кімнатній температурі (θ=3-35 %, вміст TiС(TiN)–5-70 %). Матеріали виготовлені методом реакційного спікання. В пористих наноламінатах-композитах при вмісту карбіду титану TiC (TiN)<20 % збільшення пористості θ приводить до зниження міцності й підвищенню пластичності. Помітне підвищення міцності пористих композитів відзначається при вмісті TiС (TiN)>25-30 %. По збільшенню характеристик міцності і опору деформуванню вони розташовуються в наступній послідовності: Ti3AlC2/TiC - Ti4AlN3/TiN - Ti3SiC2/TiC.


АВТОМАТИЧНЕ ІНДЕНТУВАННЯ, ДРУГА ФАЗА, МІЦНІСТЬ, НАНОЛАМІНАТИ-КОМПОЗИТИ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПОРИСТІСТЬ