Нанофероїки. Монографія

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
- Київ: Наукова думка, 2010 - 312 c.
http://www.materials.kiev.ua/article/3293

Анотація

Установа, що підготувала видання: ІПМ НАН України
Автори: М.Д.Глинчук, Ф.В.Рагуля

Монографію присвячено нанофероїкам – матеріалам з фазовими переходами в їх наноструктурному стані, які у найближчому майбутньому замінять фероїки традиційної дисперсності, застосовувані в сучасних електронних пристроях. Узагальнено результати теоретичних і експериментальних досліджень нанофероїків. Викладено результати багаторічної роботи авторів у галузі теорії розмірного ефекту фероїків, практичного експерименту з нанорозмірними частинками й тонкими плівками, а також сучасні досягнення світової науки в цій сфері. Систематизовано дані щодо будови і властивості нанофероїків, спрогнозовано деякі властивості, які відсутні в об'ємних зразках. Описано методи отримання наноструктурних фероїків у ракурсі конкуренції механізмів зародження і зростання нової фази.

Аудиторія: Для науковців й інженерно-технічних працівників, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, а також дослідників, які спеціалізуються у галузі фізики, хімії, механіки і матеріалознавства наноструктурних об'єктів.

Видавництво "Наукова думка", м.Київ, 2010 р. Галузь науки: "Матеріалознавство", стор.312