Біосумісні матеріали для медичних виробів. Монографія

І.В.Уварова,
 
В.Б.Максименко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
- Київ: КІМ, 2013 - 232 c.
http://www.materials.kiev.ua/article/3296

Анотація

Навчальний посібник ФБМІ НТУУ «КПІ» – Київ: КІМ, 2013 – 232 с.

Автори: Уварова І.В.,Максименко В.Б.

У книзі дано короткий виклад основних понять і сучасного стану досліджень та практичних розробок у сфері біоматеріалів, їх використання в якості імплантатів і трансплантатів, контейнерів для спрямованої доставки ліків, регенерації тканин, діагностики, біомікроелектромеханічних приладів, токсикології тощо. Визначено місце біоматеріалів у загальному матеріалознавстві та сформульовано головні вимоги до цих матеріалів. Посібник розраховано передусім на студентів технічних вузів, медичних працівників і дослідників, що потребують узагальненого бачення стану і проблем сучасного біоматеріалознавства.