Наноматеріали та їх використання у медичних виробах. Монографія

І.В.Уварова,
 
В.Б.Максименко,
 
Т.М.Ярмола
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
- Київ: КІМ, 2013 - 172 c.
http://www.materials.kiev.ua/article/3297

Анотація

Навчальний посібник ММІФ НТУУ «КПІ» – Київ: КИМ, 2013 – 172 с.

Автори: Уварова І.В., Максименко В.Б., Ярмола Т.М.

У книзі подано короткий виклад основних понять і сучасного стану досліджень та практичних розробок у сфері наноматеріалів, призначених, зокрема, для використання в якості медичних виробів та приладів, викладено головні вимоги до них та методи, що дозволяють застосувати їх у медичній практиці. Головну увагу приділено тим властивостям наноматеріалів природного та штучного походження та приладів на їх основі, які дозволять покращити умови спрямованої доставки ліків та пролонгації їх дії на уражені ділянки живого організму, пристосувати їх для проведення діагностики захворювань з метою їх упередження та розширити умови їх використання при розробці біонаноелектромеханічних систем.

Для студентів матеріалознавчих та біомедичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Буде також корисний аспірантам, викладачам та спеціалістам, які працюють у галузях нано- і біотехнологій та медичного приладобудування.