Конференції

Вплив вмісту NiO на механічні та каталітичні властивості аноду керамічної паливної комірки

Є.М.Бродніковський,
  
Б. Д.Василів,
 
В. І.Чедрик,
   
Прищепа Є. Г
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/330

Анотація

Встановлено, що при збільшенні вмісту NiO міцність невідновлених (NiO-ScCeSZ) та відновлених (Ni-ScCeSZ) анодів зменшується. Відновлення Ni суттєво впливає на міцність анодів з 65 і 75% (мас). NiO, яка знижується до 15-20% від вихідного значення. Міцність анодного композиту значною мірою обусловлена спеченими між собою частинками двооксиду цирконію, руйнування яких йде відколом. Анод з вмістом 40% (мас). NiО в інтервалі температур 500-700оC має найкращі серед розглянутих показники каталітичної активності.


АНОД, КАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ, КЕРАМІЧНИЙ ПАЛИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ, МІЦНІСТЬ