Високоактивні гранульовані порошки нікелю для багатосерійного виробництва губчастих оксидних катодів

 
О.Н.Ізунова 2,
  
Л.Р.Покиньчереда 2
 

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 ДП завод “Генератор”, вул. Новокостянтинівська, 18, , Київ, 04080, Україна
olgahetman@yahoo.com

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/3316

Анотація

Розроблено процес отримання агломерованих порошків карбонільного нікелю з частинками шаровидної форми в діапазоні дисперсності 45–71 мкм, призначених для виготовлення губчастих оксидно-нікелевих катодів. Ідея роботи ґрунтувалася на розділенні ефектів інтегрального і локального ущільнення при спіканні агломерованих порошків. Морфологію і дисперсність порошків досліджено методом растрової електронної мікроскопії (“Superprobe-733”). Хімічний аналіз порошків нікелю на вуглець проведено методом автоматичного кулонометричного титрування за величиною рН на експрес-аналізаторі АН-7529У. Агломеровані порошки карбонільного нікелю із частинками шаровидної форми в діапазоні дисперсності 45–71 мкм отримано із карбонільних порошків нікелю марок ПНК-1Л5 з середнім розміром частинок 4 мкм шляхом відпалу без механічного подрібнення. Оптимальна технологічна схема отримання порошку Ni фракції 45–71 мкм полягає в поетапному відпалі попередньо агломерованих частинок при температурах 400, 500 і 600 °С протягом 0,5 год з проміжними просіюваннями через набір сит 071 і 045. Результати випробувань губчастих оксидно-нікелевих катодів, виготовлених відповідно до технологічної схеми агломерації дисперсних порошків нікелю марки ПНК-1Л5, показали можливість заміни порошків нікелю марки ПНК-2К10.


АГЛОМЕРАЦІЯ, ВІДПАЛ, ДИСПЕРСНІСТЬ, МОРФОЛОГІЯ, ОКСИДНИЙ КАТОД, ПОРОШКИ НІКЕЛЮ