Конференції

Механічна поведінка та електрична провідність двооксиду цирконію, стабілізованого оксидами скандію та церію

 
Є.М.Бродніковський,
 
Прищепа Є. Г,
  
Ю.М.Комиса,
 
О.О.Пасенко,
  
В.Г.Верещак
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/331

Анотація

Досліджено будову, механічну поведінку та електричну провідність цирконієво-керамічного електроліту, який стабілізований 10% (мол.) Sс2O3 та 1% (мол.) CeO2. Нанорозмірний порошок був виготовлений співосадженням з водного розчину та порівнювався з аналогічними порошками промислових виробників: DKKK (Японія) та Praxair (США). Дослідження електричної провідності в інтервалі температур 600-900 оС показало, що кераміка з порошку, виготовленого авторами, має найвищу провідність


ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВІДНІСТЬ, МЕХАНІЧНА ПОВЕДІНКА, НАНОРОЗМІРНИЙ ПОРОШОК, ЦИРКОНІЄВА КЕРАМІКА