Конференції

ЗМОЧУВАННЯ ТА КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ СПЛАВУ НА ОСНОВІ НІКЕЛЮ З КЕРАМІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ НА ОСНОВІ ZrB2 та (Ti, Cr)B2

 
А.Д.Панасюк 1,
   
О.О.Зубарев 1,
 
О.В.Бурячек 2
 

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 Конструкторське бюро “Прогрес” ім. О.Г. Івченко, вул. Іванова, 2, Запоріжжя, 69068, Україна
akwa@ukr.net

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/3324

Анотація

Проведено змочування композиційних керамічних матеріалів систем ZrB2–MoSi2–AlN, ZrB2–SiС–AlN, (Ti,Cr)B2–AlN сплавом системи Ni–Cr–W–Мо. Встановлено, що металевий сплав добре змочує керамічні матеріали, утворюючи протягом 3–7 хв на їх поверхнях контактні кути θ = 0–12 град. На процес змочування меншою мірою впливає склад основної фази (ZrB2 і (Ti, Cr)B2)), а більшою — вміст діелектричних добавок SiC і AlN, які погіршують змочування композиційних матеріалів. На поперечних мікро­шлі­фах змочених зразків досліджено зони їх взаємодії. Виявлено три характерні зони: тугоплавка підкладка, перехідна зона і металева крапля. У зоні тугоплавкої підкладки зберігається склад і мікроструктура вихідного керамічного матеріалу. У перехідній зоні на глибині до 150 мкм пори та тріщини заповнюються розплавленим сплавом. Активної хімічної взаємодії між компонентами металевого сплаву і керамічних композиційних матеріалів не спостерігається, хоча незначна дифузія (до 3%) деяких елементів тугоплавкої підкладки в металевий сплав і зі сплава в підкладку відбувається в тонкій приконтактній зоні з утворенням обмежених твердих розчинів. Переважно це спостерігається при змочуванні матеріалів, які містять SiC, MoSi2, і проявляється через дифузію Si в металевий сплав. При змочуванні матеріалів на основі (Ti, Cr)B2 у вузькій (3–7 мкм) приконтактній зоні спостерігається незначне збіднення (1–2%) керамічної підкладки хромом. Незважаючи на це, склад і тугоплавких підкладок, і металевого сплаву в зоні взаємодії близький до вихідного. У зоні краплі, окрім основної фази на основі твердого розчину NiCr, склад якої близький до складу вихідного матеріалу, виявлено поодинокі включення фази на основі Cr з високим вмістом W і Mo. В цілому ж хороше змочування металевим сплавом керамічних композиційних матеріалів і відсутність активної хімічної взаємодії між компонентами матеріалів дозволяє використовувати їх спільно для напилення покриттів та створення металокерамічних композиційних матеріалів.


ДИБОРИД ТИТАНУ–ХРОМУ, ДИБОРИД ЦИРКОНІЮ, ЗМОЧУВАННЯ, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, НІКЕЛЕВИЙ СПЛАВ, НІТРИД АЛЮМІНІЮ