Конференції

Особливості взаємодії дибориду титану з нікелем та його сплавом Ni–20% Cr (ніхром)

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
vedeldv@gmail.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/3344

Анотація

Досліджено взаємодію в системах Ni–Ti–B та Ni–Ti–В–Cr вздовж розрізів Ni–TiB2 та (Ni–20% Cr)–TiB2. Встановлено, що в системі Ni–TiB2 при твердофазній взаємодії до температури 1200 °C нові продукти реакції не утворюються. У випадку (Ni–20% Cr)–TiB2 при 1200 °С утворюється нова фаза — Cr2B товщиною ~5 мкм. Початком контактного плавлення в системі Ni–TiB2 є температура вище 1200 °C, в системі (Ni–20% Cr)–TiB2 — вище 1180 °С. У системі (Ni–20% Cr)–TiB2 утворена рідина змочує диборид титану з кутом 50 град, при підвищенні температури до 1450 °С контактна рідина повністю розтікається по поверхні ТіB2. Під час контактного плавлення формуються зони з різним фазовим складом: диборид титану; Ni3B і TiB; Ni та ТіВ; чистий нікель. Тому розглянуті системи є евтектичними, і на своїх квазібінарних діаграмах вздовж розрізів Ni–TiB2 i (Ni–20% Cr)–TiB2 мають евтектику в області ~9% TiB2 з температурами плавлення ~1200 °С для системи Ni–TiB2 і ~1180 °C — для (Ni–20% Cr)–TiB2. Структура сплавів з доевтектичної частини діаграми стану складається з вихідного металу, фази Ni3В та TiB, до яких додається фаза Cr2B у системі (Ni–20% Cr)–TiB2. У заевтектичній частині діаграми стану металева складова зникає, а в системі (Ni–20% Cr)–TiB2 додатково з’являється непрореагований TiB2. Відсутність твердофазної взаємодії та контактне плавлення при температурах 1200 і 1180 °С, які значно нижчі за температури плавлення компонентів (Ni, Ni–Cr), створює сприятливі умови для використання нікелю як металічної складової зносостійкого композиційного матеріалу на основі гранульованого дибориду титану, здатного працювати в умовах динамічних та ударних навантажень при підвищених температурах (~900 °С) і в агресивних середовищах.


АКТИВАЦІЯ, ВЗАЄМОДІЯ, ДИБОРИД ТИТАНУ, ЕВТЕКТИКА, КОНТАКТНЕ ПЛАВЛЕННЯ, НІКЕЛЬ, НІХРОМ, СПІКАННЯ