Конференції

Фізико-механічні та корозійні властивості композиційної кераміки на основі ZrB2–SiC  з оксидною добавкою

 
А.Д.Панасюк,
  
І.О.Подчерняєва,
 
Л.М.Мелах,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
grig.oleg@gmail.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/3347

Анотація

Методом гарячого пресування отримано компактні керамічні зразки складів, % (мас.): 60 ZrB2 + 20 SiC + 20 (Al2O3 + 32 t-ZrO2). Тетрагональна модифікація оксиду цирконію в складі евтектики стабілізована оксидом ітрію. Пористість зразків становила 3–5%. Досліджено фізико-механічні властивості керамік (твердість HV, тріщиностійкість KIc, міцність на розтяг df, міцність на стиснення Y, зерногранична міцність S, міцність на згин s). На підставі вивчення мікроструктури й елементного складу фаз встановлено формування бездефектної структури в композиті на основі ZrB2 за рахунок Ван-дер-Ваальсової адгезійної міцної взаємодії фаз на межі SiC–Al2O3, що забезпечує підвищення тріщиностійкості до 9,4 МПа × м1/2. У свою чергу, це сприяє зростанню зернограничної міцності від 0,64 ГПа для базового композита до 3,46 ГПа для композита ZrB2–SiC з оксидною добавкою. Добавка Al2O3 + 32% (мас.) t-ZrO2 вводиться в кількості, достатній для того, щоб не тільки знизити напругу руйнування, але й забезпечити пластичну деформацію матеріалу для високотемпературної міцності на згин. Дослідження процесу окиснення показало, що при температурі 1600 °С приріст маси зразка 60% (мас.) ZrB2 + 20% (мас.)  SiC + 20% (мас.) (Al2O3 + 32% (мас.) t-ZrO2) при витримці 1 год стабілізується за рахунок формування на його поверхні щільної окалини, в той час як матеріал ZrB2 + 20% (мас.) SiC демонструє монотонне збільшення приросту маси і, як наслідок, товщини окалини. Утворена на зразках 60% (мас.) ZrB2 + 20% (мас.) SiC + 20% (мас.) (Al2O3 + 32% (мас.) t-ZrO2) окалина складається із верхнього шару товщиною 50 мкм на основі Al2SiO5 із включеннями ZrO2 та нижнього шару товщиною до 80 мкм на основі оксиду цирконію з включеннями Al2SiO5. Встановлено, що оксидна евтектична добавка Al2O3 + 32% (мас.) t-ZrO2 до базової системи ZrB2–SiC перешкоджає дифузії кисню вглиб матеріалу завдяки своїй вищій стійкості до окиснення.


AL2O3–ZRO2, SIС, ZRB2, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ОКИСНЕННЯ, СТРУКТУРА