Конференції

Особливості використання роботи при автоматичному індентуванні для визначення механічних властивостей матеріалів

  
Е.П.Печковський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/334

Анотація

Методом автоматичного індентування 40 матеріалів різних типів і станів із записом діаграм заглиблення індентора експериментально й аналітично вивчений спосіб визначення твердості як робота, що зроблена по витисненню одиниці об"єму матеріалу, який контактує з індентором - HWc=Wc/Vc. Значення цієї твердості зіставлені із твердістю, яка розрахована за стандартною методикою НIT=Pm/Fc. Встановлено розходження в значеннях твердості, обчислених цими способами, запропоноване його обґрунтування, аналітично отримане співвідношення між ними у вигляді HWc=0,843xНIT (для індентора Берковича). Встановлено співвідношення між величинами робіт, представлених на діаграмі автоматичного індентуванн


АВТОМАТИЧНЕ ІНДЕНТУВАННЯ, ТВЕРДІСТЬ ПО РОБОТІ, ТВЕРДІСТЬ ПО СИЛІ