Ультрависокотемпературна кераміка  на основі HfB2: структура, високотемпературна міцність і стійкість до окиснення

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
VedelDV@gmail.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/3361

Анотація

Методом гарячого пресування в температурному інтервалі 1800–2000 °С отримано ультрависокотемпературну кераміку на основі дибориду гафнію з добавками 15% (об.)  MoSi2, 15% (об.)  SiC та з комбінованою добавкою 15% (об.)  SiC + 5% (об.) WC. Щільність отриманої композиційної кераміки складала >98%. У процесі гарячого пресування відбувається взаємодія між компонентами з утворенням нових високотемпературних фаз (WB, MoB); розмір усіх структурних елементів яких не перевищує 5 мкм. Максимальні значення міцності на згин були досягнуті на зразках складу HfB2–15% (об.) SiC–5% (об.) WC: 587 ± 25 МПа при кімнатній температурі та 535 ± ± 18 МПа при температурі випробування 1800 °С, що пов’язане із транскристалітним механізмом руйнуванням матеріалу. Під час окиснення формується тришарова окалина: верхній шар — боросилікатне скло з прошарком HfSiO4; cередній  шар — на основі HfO2 з включеннями B2O3–SiO2; нижній шар — на основі оксиду гафнію та включень інших оксидів. Загальна товщина окалини складала ~50 мкм для матеріалу, окисненого при температурі 1600 °С з витримкою 5 год, та  ~150 мкм — при 1500 °С з витримкою 50 год. Високу стійкість до окиснення мав композит HfB2–15% (об.) MoSi2, де швидкість окиснення не перевищувала ~1 мг/см2× год за рахунок формування щільного та однорідного шару HfSiO4 на поверхні матеріалу. Водночас швидкість окиснення найбільш корозійностійкого композита на основі дибориду цирконію ZrB2–15% (об.) MoSi2 складала ~2 мг/см2 × год. Така висока стійкість до окиснення кераміки на основі дибориду гафнію пояснюється меншою швидкістю дифузії кисню в HfO2 і HfSiO4, ніж у ZrO2 та ZrSiO4, що підтверджується результатами математичного моделювання процесу окиснення.


БОРИД ГАФНІЮ, ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА МІЦНІСТЬ, ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОКИСЛЕННЯ, УЛЬТРАВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА КЕРАМІКА