Конференції

Вплив структури на трищіностійкість сплавів молібдену

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/343

Анотація

Вивчено закономірності впливу параметрів структури сплавів молібдену на в"язкість руйнування в широкому інтервалі температур з урахуванням мікромеханізмів руйнування. Досліджено сплави молібдену різної чистоти (ЦМ-10, МТ, МЧВП), що обумовлено різною схильністю до переважно транскристалітному (ЦМ-10) і інтеркристалітному (МТ) руйнування. Досліджено вплив температури й розміру зерна на механічні властивості й мікромеханізми руйнування цих сплавів.


МЕХАНІЗМИ РУЙНУВАННЯ, СПЛАВИ МОЛІБДЕНУ, ТРЕЩІНОСТІЙКІСТЬ