Поверхневе граничне зміцнення вуглецевих сталей з надвисоким вмістом вуглецю та структурна залежність їх механічних властивостей

   
Н.Г.Палагута,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/345

Анотація

Були досліджені особливості структури та мікромеханічної поведінки високовуглецевих сталей різних способів одержання. Встановлені деякі закономірності впливу складу (зокрема вмісту вуглецю) та структури на зміну параметрів зміцнення. Аналіз експериментальних даних виявляє, що поверхня високовуглецевої сталі після деформаційної обробки відповідає дрібнозернистому та наноструктурному стану.


ВУГЛЕЦЕВІ СТАЛІ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, СТРУКТУРА