Конференції

Вплив швидкісної циклічної термообробки на структуру литого Zr-1Nb сплаву

 
В.Ю.Пучкова,
 
Г.Є.Хоменко,
 
С.В.Данько
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/347

Анотація

Досліджено вплив режимів швидкісної циклічної термообробки (ШЦТО) на структуру сплаву Zr-1Nb українського виробництва в литому стані. ШЦТО виконували на установці швидкісного рентгеноструктурного аналізу - приборі реального часу (ШРСА-ПРЧ), а також у сонячній печі.


СОНЯЧНА ПІЧ, УСТАНОВКА ШВИДКІСНОГО РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ЦИКЛІЧНІ НАГРІВИ, ЦИРКОНІЄВІ СПЛАВИ