РЕАКЦІЙНИЙ СИНТЕЗ ГЕТЕРОФАЗНИХ КЕРАМІК В4С–CrВ2, В4С–ТіВ2 ТА В4С–ТіCrВ2  МЕТОДОМ ІСКРОПЛАЗМОВОГО СПІКАННЯ

Т.М.Кутрань,
  
Б.А.Похилько,
 
O.В.Широков,
  
В.В.Ковальчук,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
hanna.borodianska@gmail.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2022, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/3492

Анотація

Досліджено реакційний синтез гетерофазних тугоплавких ультратвердих композитів на основі B4C методом іскроплазмового спікання. З метою одержання гетерофазної кераміки складу В4С–ТіВ2–CrВ2 попередньо досліджено утворення композитів карбіду бору з диборидом хрому та карбіду бору з диборидом титану за хімічною реакцією між карбідом бору та оксидом хрому і карбідом бору та карбідом титану. Виконано порівняльний аналіз реакційного спікання шихт В4С + Cr2О3 + С та В4С + TiC на основі порошків карбіду бору виробництва Запорізького абразивного комбінату В4С (ЗАК) та Донецького заводу хімічних реактивів В4С (ДЗХР) (Україна). Порошки карбіду бору відрізняються співвідношенням фаз B13C2 і B4C та дисперсністю. Показано позитивний вплив реакційно синтезованих боридних фаз TiB2, CrB2, CrTiB2 на консолідацію в умовах іскроплазмового спікання та на властивості отриманих композитів на основі карбіду бору. Кераміки В4С–CrВ2 та В4С–ТіВ2 під час тестування на твердість за Віккерсом при навантаженні 98 Н показали значення HV = 23–29 і 26–28 ГПа відповідно. Кераміки демонструють крихке руйнування за моделлю Half-penny та тріщиностійкість 3 МПа × м1/2 для В4С–CrВ2 і 4,4 МПа × м1/2 — для В4С–ТіВ2. Реакційним іскроплазмовим спіканням суміші карбіду бору В4С (ЗАК) + 6,6% (мас.) TiC + 11% (мас.) Cr2O3 отримано кераміку складу 90% (об.) В4С–5,5% (об.) TiCrB2–4,5% (об.) C із твердістю ~33 ГПа та тріщиностійкістю ~4 МПа × м1/2. Високі механічні властивості кераміки з TiCrB2 пов’язані з напружено-деформованим станом, де фактично матрична фаза карбіду бору знаходиться під дією стискаючих напружень. Отримані характеристики твердості та тріщиностійкості дозволяють віднести керамічний композит В4С–TiCrB2 до класу ультратвердих керамік.


ГЕТЕРОФАЗНА КЕРАМІКА, ІСКРОПЛАЗМОВЕ СПІКАННЯ, КАРБІД БОРУ, РЕАКЦІЙНЕ СПІКАННЯ