Конференції

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЛАЗМОВОГО НАПИЛЕННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ (Ti, Cr)C−Ni

     
В.П.Бражевський 2,
 
О.О.Чернишов 2
 

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 ТОВ “Композицiйнi системи”, вул. Сталеварiв, 25/41, Запорiжжя, 69035, Україна
terentjev.alex@gmail.com

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2022, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/3499

Анотація

Досліджено вплив технологічних параметрів плазмового напилення на адгезійну міцність та пористість металокерамічних покриттів із композиційного порошкового матеріалу плакованого типу системи (Ti, Cr)C–Ni. Напилення проведено плазмовим способом у відкритому середовищі (APS) з використанням суміші аргону з воднем як плазмотвірних газів. Для відпрацювання технологічних режимів плазмового напилення за змінні параметри було прийнято напругу і струм дуги, залежно від яких регулювали дистанцію напилення та витрату аргону. Вихідним матеріалом для плазмового напилення покриттів були композиційні плаковані порошки на основі (Ti, Cr)C зернистістю 80+40 мкм із вмістом нікелю 17, 25, 33% (мас.). Для оцінки якості покриттів вивчено їх мікроструктуру, визначено пористість і адгезійну міцність. Визначено оптимальні режими плазмового напилення для кожного порошку. Встановлено, що плазмове напилення покриттів необхідно проводити при потужності електричної дуги 27–29 кВт. Підвищення потужності призводить до випаровування та зриву нікелевої оболонки з частинок (Ti, Cr)C, внаслідок чого погіршується рівномірність покриття, підвищується порис­тість, знижується його адгезія. Виявлено, що зі збільшенням вмісту нікелю у композиційному порошку (Ti, Cr)C–Ni від 17 до 33% (мас.) підвищується щільність покриттів та їх адгезійна міцність. Встановлено, що вміст 17% (мас.) нікелю в композиційних порошках (Ti, Cr)C–Ni є недостатній для отримання плазмових покриттів високої якості. При плазмовому напиленні композиційних порошків (Ti, Cr)C–33% (мас.) Ni отримано по­криття з найбільшим рівнем адгезії (38 ± 1,5 МПа) та найнижчою пористістю (7–8%).


ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПОРОШКОВИЙ МАТЕРІАЛ, ПЛАЗМОВЕ НАПИЛЕННЯ, ПЛАКУВАННЯ, ПОКРИТТЯ, ТУГОПЛАВКА СПОЛУКА