Статистичний метод визначення параметрів поля зсувних напружень в площині ковзання в багатокомпонентному сплаві 

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
nil2903@gmail.com
Usp. materialozn. 2023, 7:3-18
https://doi.org/10.15407/materials2023.07.001

Анотація

Розроблено метод, за яким невідповідності атомних розмірів та модулів пружності в вузлах кристалічних ґраток розглядаються як дискретні випадкові
величини і визначення їх дисперсії дозволяє отримати аналітичні вирази для стандартних відхилень та довжин кореляції двох компонент поля стохастичних
зсувних напружень в площині ковзання в багатокомпонентному сплаві, що створюються розчиненими атомами навколо неї. Виявлено зв’язок між
дисторсією кристалічних ґраток багатокомпонентного сплаву і параметрами розподілу таких зсувних напружень. Параметри поля зсувних напружень, які
розраховані запропонованим методом для сплаву CrCoNiFeMn, добре корелюють зі значеннями, що визначені з розподілів зсувних напружень, котрі розраховані
прямим сумуванням внесків від окремих розчинених атомів.


Завантажити повний текст

БАГАТОКОМПОНЕНТНИЙ СПЛАВ, ЗСУВНІ НАПРУЖЕННЯ, ПЛОЩИНА КОВЗАННЯ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН

Посилання

1. Miracle D.B., Senkov O.N. A critical review of high entropy alloys and related concepts. Acta Mater. 2017. Vol. 122. P. 448—511. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2016.08.081

2. Fleischer R.L. Substitutional solution hardening. Acta Metallurgica. 1963. Vol. 11. P. 203—209. doi: https://doi.org/10.1016/0001-6160(63)90213-X

3. Labusch R. A Statistical theory of solid solution hardening. Phys. Stat. Sol. 1970. Vol. 41. P. 659—669.  doi: https://doi.org/10.1002/pssb.19700410221

4. Varvenne C., Leyson G.P.M., Ghazisaeidi M., Curtin W.A. Solute strengthening in random alloys. Acta Mater. 2017. Vol. 124. P. 660—683.  doi: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2016.09.046

5. Toda-Caraballo I. A general formulation for solid solution hardening effect in multicomponent alloys. Acta Mater. 2017. Vol. 127. P. 113—117. doi: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2016.09.009

6. Podolskiy A.V., Tabachnikova E.D., Voloschuk V.V., Gorban V.F., Krapivka N.A., Firstov S.A. Mechanical properties and thermally activated plasticity of  the Ti30Zr25Hf15Nb20Ta10 high entropy alloy at temperatures 4.2—350 K. Mater. Sci. Engineering: A. 2018. Vol. 710. P. 136—141. doi: https://doi.org/10.1016/j.msea.2017.10.073

7. Фирстов С.А., Рогуль Т.Г., Крапивка Н.А., Чугунова С.И. Термоактивационный анализ температурной зависимости напряжения течения в твёрдых растворах с ОЦК решеткой. Металофіз. новітні технології. 2018. Т. 40. С. 219—234.  doi: https://doi.org/10.15407/mfint.40.02.0219

8. Фирстов С.А., Рогуль Т.Г. Термоактивационный анализ температурной зависимости напряжения течения в твёрдых растворах с ГЦК решеткой.
Металофіз. новітні технології. 2017. Т. 39. С. 33—48.  doi: https://doi.org/10.15407/mfint.39.01.0033

9. Lugovy M., Slyunyayev V., Brodnikovskyy M. Solid solution strengthening in multicomponent fcc and bcc alloys: Analytical approach. Progress in Natural Science:
Mater. Int. 2021. Vol. 31. P. 95—104.  doi: https://doi.org/10.1016/j.pnsc.2020.11.006

10. Луговий М.І., Слюняєв В.М., Бродніковський М.П., Фірстов С.О. Розрахунок твердорозчинного зміцнення багатокомпонентних жароміцних сплавів.
Электронная микроскопия и прочность материалов. Киев: ИПМ НАН Украины. 2017. Вып. 23. С. 3—9.

11. Луговой Н.И., Слюняев В.Н., Бродниковский Н.П. Принцип аддитивности термической и атермической компонент твердорастворного упрочнения в
многокомпонентных сплавах. Электронная микроскопия и прочность материалов. Киев: ИПМ НАН Украины. 2019. Вып. 25. С. 26—34.

12. Луговий М.І., Вербило Д.Г., Бродніковський М.П. Форма лінії дислокації в полі стохастичних зсувних напружень. Успіхи матеріалознавства. Київ: ІПМ НАН
України. 2021. Вип. 2. С. 19—34.  doi: https://doi.org/10.15407/materials2021.02.019

13. Луговий М.І., Вербило Д.Г., Бродніковський М.П. Моделювання поля зсувних напружень в площині ковзання в твердому розчині заміщення. Успіхи
матеріалознавства. Київ: ІПМ НАН України. 2021. No 3. С. 24—37.  doi:https://doi.org/10.15407/materials2021.03.024

14. Луговий М.І., Вербило Д.Г., Бродніковський М.П. Дві компоненти поля зсувних напружень в площині ковзання в багатокомпонентних сплавах.
Успіхи матеріалознавства. Київ: ІПМ НАН України. 2022. No 4/5. С. 12—24. https://doi.org/10.15407/materials2022.04-05.012

15. Луговий М.І., Вербило Д.Г., Бродніковський М.П. Еволюція форми лінії дислокації в багатокомпонентному сплаві під навантаженням. Успіхи
матеріалознавства. Київ: ІПМ НАН України. 2022. No 4/5. С. 36—50. https://doi.org/10.15407/materials2022.04-05.036

16. Луговий М.І., Вербило Д.Г., Бродніковський М.П. Температурна залежність границі плинності в термінах двох компонент поля зсувних напружень в
площині ковзання в сплаві CrCoNiFeMn. Успіхи матеріалознавства. Київ: ІПМ НАН України. 2023. No 6. С. 15—31. https://doi.org/10.15407/materials2023.06.015