Конференції

МІКРОХВИЛЬОВЕ СПІКАННЯ КОМПОЗИТІВ, ОТРИМАНИХ 3D-ДРУКОМ З ПОЛІМЕРІВ,  НАПОВНЕНИХ ЧАСТИНКАМИ НІТРИДУ ТИТАНУ 

 
О.О. Матвійчук 2,
   
Н.О. Згалат-Лозинська 3
 

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАНУ, Київ, Україна
3 Національний Авіаційний Університет, пр. Любомира Гузара 1, Київ, 03058, Україна
zgalatlozynskyy@gmail.com

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2023, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/3574

Анотація

Досліджено формування зразків складної форми з полімер-керамічних композитів за технологією моделювання методом наплавлення, а також проведена їх високотемпературна термообробка в мікрохвильових печах для отримання кераміки на основі нітриду титану. Досліджено умови виготовлення полімер-керамічного матеріалу на основі порошку нітриду титану та поліпропілену, а також режими 3D-друку виробів складної форми з них. Композит TiN–поліпропілен виготовлено при температурі 190 °С шляхом екструдування попередньо приготованої однорідної суміші з вмістом наповнювача 10, 20, 40, 46, 50 і 60% (об.) TiN. За технологією моделювання методом наплавлення надруковано виріб з полімерно-керамічного матеріалу у формі шестерні. Термообробку надрукованих зразків із вмістом нітриду титану 20 та 40% (об.) проведено в мікрохвильових печах на повітрі в засипці сажі та в протоці азоту. Після термообробки в мікрохвильових печах зразки зберегли свою початкову форму. Поруватість зразків композита,  обробленого в засипці сажі на повітрі, складала ~38%, обробленого в протоці азоту ~22%. Впродовж мікрохвильової термообробки в засипці сажі на повітрі проходить процес спікання та спостерігається часткове окиснення зразка. Після мікрохвильової термообробки в протоці азоту зразок із нітриду титану показав більш високу щільність і бімодальну структуру з розміром зерен TiN у декілька мікрометрів та 400–200 нм. Мікротвердість зразка після мікрохвильової термообробки в засипці сажі склала 6,5–8,5 ГПа, після обробки в протоці азоту — 16 ГПа.


3D ДРУК, КОМПОЗИТ, МЕТОД НАПЛАВЛЕННЯ ШАРІВ, МІКРОХВИЛЬОВЕ СПІКАННЯ, НІТРИД ТИТАНУ, ПОЛІПРОПІЛЕН, СТРУКТУРА, ФІЛАМЕНТ