Конференції

СИНТЕЗ ДРІБНОДИСПЕРСНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОРОШКІВ MoSi2–Si3N4

      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
rovalit@ukr.net
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2023, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/3592

Анотація

Досліджено закономірності твердофазного синтезу MoSi2 при термообробці у вакуумі в інтервалі температур 1000–1400 °С порошкової суміші молібдену та нітриду кремнію як прекурсора. Рентгенофазовим аналізом встановлено, що твердофазна взаємодія починається при 1100 °С і протікає за механізмом реакційної дифузії в молібден високоактивного кремнію, який є продуктом розпаду Si3N4, з утворенням нижчих силіцидних фаз Mo3Si і Mo5Si3. В інтервалі температур 1100–1300 °С відбувається перерозподіл фаз: вміст вихідних компонентів реакційних сумішей Mo та Si3N4 поступово зменшується, а вміст нижчих силіцидів молібдену зростає. Утворення MoSi2 відбувається в in situ режимі при 1400 °С через послідовні стадії утворення нижчих силіцидних фаз. При цьому кінцевий продукт містить Mo5Si3, що пов’язано з браком кремнію внаслідок його випаровування при температурі вище 1200 °С. Це дозволило зробити висновок про необхідність введення у вихідну суміш надлишку нітриду кремнію у кількості 20% (мас.) для утворення гомогенної фази MoSi2 та до 40% (мас.) ¾ для отримання двофазного композиційного порошку MoSi2–Si3N4. Висока температура утворення MoSi2, у порівнянні з традиційними методами синтезу з простих елементів, пояснюється низькою швидкістю утворення активного кремнію при дисоціації Si3N4. На основі встановлених особливостей твердофазної взаємодії у вакуумі порошкової суміші молібдену та нітриду кремнію як прекурсора запропоновано спосіб одержання композиційних порошків MoSi2–Si3N4, який передбачає введення надлишку порошку Si3N4 у кількості 30 та 40% (мас.). Продуктами синтезу є агломеровані композиційні порошки з гомогенним розподілом фаз MoSi2 і β-Si3N4. Фаза MoSi2 характеризується капсульною структурою зі згладженою поверхнею. Синтезовані композиційні порошки призначені для виготовлення деталей та виробів із високими жаростійкістю та корозійною стійкістю при підвищених температурах.


ВИСОКОАКТИВНИЙ КРЕМНІЙ, ДИСИЛІЦИД МОЛІБДЕНУ, КОМПОЗИЦІЙНІ ПОРОШКИ, НІТРИД КРЕМНІЮ, ТВЕРДОФАЗНИЙ СИНТЕЗ