Конференції

КАТАЛІТИЧНИЙ ВПЛИВ ПЕРОВСКІТІВ RTO3 НА ВЛАСТИВОСТІ ГІДРИДУ МАГНІЮ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ ТА ГІДРОЛІЗНОГО ОДЕРЖАННЯ ВОДНЮ

O.П. Koнонюк 1,
 
I.Ю. Завалій 1*,
 
В.В. Березовець 1,
 
А.Р. Киця 1,
 
І.В. Луцюк 2,
 
Л.О. Василечко 2,
 
М.В. Чекайло 2,
  

1 Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАНУ, Львів, Україна
2 Національний університет "Львівська політехніка", Степана Бандери, 12, Львів, Україна
3 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
: ihor.zavaliy@gmail.com

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2023, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/3600

Анотація

Методом реактивного кульового помелу синтезовано композити на основі MgH2 з додаванням наночастинок складних оксидів RTO3 (R ¾ рідкісноземельний і T ¾ перехідний метал) як каталізаторів та графіту. Усі композити містять 5% (мас.) оксидів Dy0.5Nd0.5FeO3 та TbFe0.5Cr0.5O3 синтезованих золь-гель методом, а деякі з них додатково містять 3% (мас.) графіту. Оксиди мають ромбічну структуру перовскіту (тип GdFeO3) та характеризуються середнім розміром частинок 80–300 нм. Показано вплив перовскітів на гідрування магнію в процесі помелу та покращення кінетики сорбції–десорбції водню. Композити Mg–Dy0.5Nd0.5FeO3 та Mg–TbFe0.5Cr0.5O3 поглинули 6,7 та 6,2% (мас.) водню відповідно. Порошковою рентгенівською дифракцією після кульового помелу не виявлено жодних нових сполук, окрім гідриду магнію. Термодесорбція з цих композитів відбувається двохстадійно за температур вище 300 °С. Енергію активації (Ea) десорбції водню визначали методом Кіссінджера. Для композита з TbFe0.5Cr0.5O3 величина Ea становить 123 кДж/моль, а для композита з Dy0.5Nd0.5FeO3  ¾ 147 кДж/моль. Синтезовані гідридні композити також протестовані як матеріали для генерації водню шляхом гідролізу у чистій воді та водних розчинах MgCl2. Вихід водню під час гідролізу у чистій воді складав 320…350 мл/г. Ступінь конверсії суттєво покращувався при додаванні MgCl2. Для MgH2–нано-TbFe0.5Cr0.5O3 він досягав 90% (~1400 мл/г) після 30 хв гідролізу. Ці характеристики показують, що синтезовані композити MgH2–нано-RTO3 можуть бути використані в системах генерації водню.


ГІДРИД МАГНІЮ, ГІДРОЛІЗ, КОМПОЗИТНІ МАТЕРІАЛИ, ОТРИМАННЯ ВОДНЮ, ПЕРОВСКІТ