ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОКИСНЕННЯ ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СПЛАВІВ AlCrFeCoNiMnх

  
М.І.Якубів 1,
   
М.П.Науменко 2
 

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” , просп. Перемоги, 37 , Київ, 03056, Україна
olenka2403@ukr.net

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2023, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/3601

Анотація

Досліджено еволюцію фазового складу та особливості формування оксидних шарів на поверхні сплавів системи AlCrFeCoNiMnх (х = 0,5; 1) під час тривалого окиснення при 900 °С. Встановлено, що у вихідному литому стані, незалежно від вмісту марганцю, у сплавах формується однофазний упорядкований твердий розчин із ОЦК упорядкованою за типом (В2) кристалічною структурою. Показано, що фазовий склад плівки змінюється залежно від часу витримки та вмісту марганцю. Через 10 год окиснення на поверхні сплаву AlCrFeCoNiMn утворюються високоентропійний оксид типу шпінелі MeMn2O4 та оксиди Mn3O4 і Al2O3, а на сплаві AlCrFeCoNiMn0,5 — лише Mn3O4 та Al2O3. Збільшення тривалості окиснення еквіатомного сплаву до 25 год призводить до формування в оксидній плівці шпінелі NiMn2O4 і біксбіїту FeMnO3, також присутні Mn3O4 і Al2O3. Фазовий склад окисненого шару на сплаві AlCrFeCoNiMn0,5 не змінився. Через 50 год структура окалини на обох сплавах подібна і складається з NiMn2O4, FeMnO3, Mn3O4 та Al2O3 у різних співвідношеннях. Встановлено, що кінетика окиснення сплавів закономірно залежить від вмісту Mn: чим він вищий, тим більша швидкість окиснення. Також встановлено, шо під окалиною в обох сплавах формується суцільний шар ГЦК твердого розчину, збагаченого CrFe та Co. У підокалинному шарі сплава AlCrFeCoNiMn також спостерігається зона внутрішнього окиснення. Виявлено, що тривала (протягом 50 год) витримка при 900 °С суттєво змінює фазовий склад матриці сплавів — відбувається спінодальний розпад ОЦК (В2) твердого розчину з формуванням фаз із ОЦК- і ГЦК-структурами та s-фази, яка має тетрагональну кристалічну ґратку. Дослідження мікротвердості матриці сплавів показало різке зростання твердості після відпалу, що можна пояснити виділенням значної  кількості s-фази.

 


ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ СПЛАВ, ВПОРЯДКУВАННЯ, ЕЛЕКТРОННА КОНЦЕНТРАЦІЯ, ЖАРОСТІЙКІСТЬ, МІКРОСТРУКТУРА, МІКРОТВЕРДІСТЬ, ОКАЛИНА, ОКСИД, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН