Застосування моделювання у задачі визначення пластичних властивостей матеріалу плівок на підкладках за даними индентування

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/361

Анотація

Запропонована методика визначення початкової межі текучості і показника степеневого закону зміцнення матеріалу плівки, що зоснована на чисельному моделюванні процесу пружно-пластичного деформування при індентуванні конічним індентором плівки на підкладці у припущенні, що поведінка матеріалу плівки описується моделлю зі степеневим законом зміцнення.


ІНДЕНТУВАННЯ, ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК НА ПІДКЛАДКАХ, СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ