Структура та фазові перетворення в литих сплавах системи B-Fe-Mo, багатих на залізо

  
С.І.Лисенко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/365

Анотація

Методами рентгенівського фазового, диференційного термічного та металографічного аналізів досліджено багаті на залізо литі сплави системи B-Fe-Mo. Особливостями вивчених сплавів є кристалізація трифазної евтектики (??-Fe) + Fe2B + Mo2FeB2 при 1120 0С, кристалізація ?-фази (Мо6Fe7) з розплаву та конгруентне плавлення тернарної фази Mo2FeB2. Запропоновано проекцію поверхні ліквідуса для багатої на залізо області складів.