Взаємодія оксиду цирконію з оксидом cамарія при температурі 1500 0С

О.Р.Андрієвська,
   
В.С.Городов,
 
К.А.Черкасова,
 
В.О.Згуровец
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/366

Анотація

Вперше досліджені фазові рівноваги в подвійній системі ZrО2-Sm2O3 при температурі 1500 0С у всьому інтервалі концентрацій. Зразки різних складів були приготовані з азотнокислих розчинів випаровуванням, сушкою і термообробкою при температурах 1100 і 1500 0C. У роботі використовували рентгенофазовий і мікроструктурний аналізи. Встановлено, що в системі утворюються тверді розчини на основі різних кристалічних модифікацій вихідних компонентів і впорядкованої фази Sm2Zr2O7.