Конференції

Дослідження швидкості взаємодії з воднем порошкових композицій TiFe-Ni

Т.І.Братаніч,
 
Т.І.Братаніч,
 
С.М.Солонін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/388

Анотація

Досліджено швидкості виділення і поглинання водню спеченими композиційними матеріалами в порівнянні з насипаними сумішами і дисперсними гідридними порошками на основі інтерметалліда TiFe. Показано, що швидкість сорбції і десорбції водню композитом 50% (мас.) TiFe-50% (мас.) Ni значно більше, чим порошковим TiFe. Це пояснюється більшою теплопровідністю композиту і каталітичним впливом металу-зв"язки на дисоціацію водню.Механічна суміш 50% TiFe-50% Ni займає проміжне положення, розташовуючись ближче до порошкового TiFe. Перевага композиту в швидкості поглинання і виділення водню повністю реалізується при квазіізотермічному циклуванні, що здійснюється скиданням тиску водню нижче рівноважного або подачею його вище за рівноважне при даній температурі циклування.За один і той же час повне розкладання гідриду, що міститься в композиті 50% TiFeHх-5% Ni, може бути досягнуте при значно нижчих температурах дегідрування, чим порошкового TiFeHх.