Конференції

Моделювання формування періодичної структури борид-боридних композитів при напрямленій кристалізації

    
В.М.Падерно,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/394

Анотація

При дослідженні процесу напрямленої кристалізації евтектичних композицій в системі LaB6-MeB2 встановлено експериментально і підтверджено комп"ютерним моделюванням факт зростання діаметру волокна зміцнюючого компонента MeB2, періодично розташованого в матриці LaB6, із зростанням швидкості кристалізації в інтервалі швидкостей витягування до 4 мм/мін.