Вплив різних технологічних умов на процеси реакційного електророзрядного спікання композиції TiN—TiB2

О.С.Петухов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/398

Анотація

Встановлена можливість синтезу композиції TiN—TiB2 методом реакційного електророзрядного спікання при відносної щільності отриманих зразків 64—99%. Використання в якості вихідних реагентів TiH2 і BN зменшує тепловий ефект хімічної реакції. Максимальний тепловий ефект мають реакції за участю Тi в якості вихідного реагенту. Зразки, спечені на установці ЕРАН 2/1, мають вищий рівень властивостей в порівнянні із зразками, спеченими на установці Sumitomo.